Arena Ideas Portal

Ruta för hållplats eller extra info vid reservation

En ruta för låntagare där de kan ange extra information, när de reserverar i Arena, eller att det skulle gå att välja hållplats som hämtställe. När bokbussens låntagare, som ej är knutna till en hållplats (förskolepersonal på privata kort m.m.) reserverar på Arena vet bokbussens personal inte var de vill hämta böckerna.

  • Kerstin Våge
  • Dec 13 2018
  • Future consideration
  • Attach files