Arena Ideas Portal

Sortera katalogsökresultat på "popularitet"

När man söker i katalogen på webben idag så kan man sortera resultatet på Relevans, Av, Titel och Utgivningsår. Det vi saknar här är en sortering som bygger på nån slags popularitet, dvs den sortering som rimligtvis borde vara mest relevant för flest.

I den kommersiella världen är förmodligen försäljning en starkt bidragande parameter i algoritmen som jobbar fram sökresultat. Hur många ex en bok/produkt sålt säger något om hur eftertraktad den är. I vår värld skulle antal utlån vara det som mest kan likställas med försäljning. Skulle man kunna sortera på antal utlån (dvs popularitet) skulle en sökning på t ex "pippi" eller "virka" ge ett helt annat utslag än idag, åtminstone på vår webbplats där "pippi" och "virka" genererar irrelevanta träffar högt upp i sökresultatet (www.bibliotekvarmland.se). Att en författare heter "pippi" eller att ordet "pippi" förekommer i beskrivning, anmärkning och titel säger ju egentligen ingenting om det är det merparten av de som söker på "pippi" är ute efter - dock tror webben det när man sorterar på "relevans" idag. Att Pippi Långstrump däremot är mycket populära böcker som lånas ut i hög grad (oavsett hur många gånger ordet "pippi" förekommer på olika ställen) säger ju däremot allt.

Sorteringen "Relevans" är helt enkelt inte relevant i användarens ögon idag enligt oss - för då skulle inte "pippi" generera den sökresultatsida som den gör idag och "Virka. 21" från 1986 som endast finns på 1 av våra 30-talet bibliotek (och säkerligen inte varit utlånad på en herrans massa år) skulle definitivt inte heller komma först i listan vid en sökning på "virka". För att bara ta två exempel. "Guillou" är ett annat klassiskt exempel som ger ett mycket märkligt sökresultat när man använder "relevans" som sortering.

Ett alternativ till att sortera på utlån, för vi förstår att det säkerligen är svårt att få till en sortering på utlån då BookIT sitter på den datan, för att ringa in populariteten (det mest förväntade sökresultatet hos flest låntagare) skulle väl vara att gå på antal besök på katalogposter. Risken då är dock att man missar alla de som scannar igenom sökresultatsidan och nöjer sig där, utan att gå in på katalogposter. Utlån ger en mer korrekt bild av popularitet.

Och ja - katalogposternas data är a och o för att ge ett bra sökresultat. Det vet vi. Och vissa märkligheter på vår webb kan härledas till dålig data, men långt ifrån allt.

Sorry för lång post, men ville förklara utförligt :) Och katalogsöket är ju det absolut överlägset viktigaste på alla biblioteks webbar.

  • Petter Engelbertsson
  • Feb 1 2019
  • Future consideration
  • Attach files