Arena Ideas Portal

Mer förlåtande katalogsök/sökresultat vid felstavningar

Vi tycker att katalogsöket inte är särskilt förlåtande vid felstavningar. Ett klassiskt, och tydligt, exempel på detta är Jan Guillou. Söker jag på Guillo (utan "u") så får jag upp mååånga träffar som inte har någonting med Jan Guillou att göra innan de första Guillou-böckerna faktiskt visas. För webben har ändå inkluderat Jan Guillous böcker i sökresultatet, dock inte bland de 15 första träffarna (på vår webb första sökresultatsidan). Boken Grilla av Martin och Anders Timell kommer t ex före, och det känns inte rimligt. Det hade varit okej om det fanns en författare som faktiskt heter "Guillo", men så är ju inte fallet. I 99% av fallen innebär en sökning på "guillo" att användaren är ute efter Jan Guillou - men webben förstår inte detta. Och varför boken "Grilla" av bröderna Timell kommer före förstår vi inte. Om webben hade föreslaget "menade du..." hade det underlättat lite grann, men helst hade man ju velat att katalogsöken förstod vad användaren är ute efter.

 • Petter Engelbertsson
 • Feb 1 2019
 • Future consideration
 • Attach files
 • Pascal Collberg commented
  5 Mar, 2020 10:52am

  Hej!

  Under året kommer vi att jobba med en förbättrad söklösning. Detta är något vi kommer ta i beaktan under det arbetet.