Arena Ideas Portal

Begränsa antalet fält i inställningar/etc för redaktörer/admins

Många fält som visas idag när man t ex är inne i en portlets inställningar eller lägger upp en artikel används inte av oss. Det är kanske olika från Arena till Arena, och just därför borde man kunna gör övergripande inställningar över vilka fält och inställningar som ska visas i en Arena. Minimerar risken för fel och gör det mer lättarbetat för alla redaktörer/admins. T ex kommer vi aldrig använda Musieposter i vår Arena, och då vill vi inte se dessa fält.

 • Petter Engelbertsson
 • Feb 1 2019
 • Planned
 • Attach files
 • Pascal Collberg commented
  5 Apr, 2019 11:10am

  Hej Petter,


  Jag är väl medveten om det här problemet.


  I ett första steg tittar jag på en ny lösning för "dynamisk träfflista". Där kan vi nog ta bort dessa inställningar under året tror jag.

  För sökresultatsportleten kommer det här lösas när vi lanserar vår nya samsöksfunktion

  För katalogposten får det tyvärr vänta tills vi ser över den funktionen.