Arena Ideas Portal

Events: anpassa datum och tider vid återkommande evenemang

Vi har en del evenemang som återkommer olika dagar och tidpunkter. På Facebook kan man välja datum och tider fritt vid skapande av återkommande evenemang. Hade samma funktion funnits här hade det sparat mycket tid.

 • Susanna Svensson
 • Nov 21 2019
 • Needs review
 • Attach files
 • Anna Bergström commented
  24 Nov, 2022 10:23am

  Håller med!

 • Susanna Svensson commented
  5 Feb, 2020 08:25am

  Ja samma här. Både att man inte behöver ange klockslag, men även att man kan ange olika klockslag per dag. 

 • Carina Ohlsson commented
  5 Feb, 2020 07:39am

  Vi skulle även önska att man inte måste ange klockslag, till exempel vid utställningar när vi har olika klockslag varje dag.