Arena Ideas Portal

Ändra svarstext efter inskickat formulär

Nu får besökaren beskedet "Tack för ditt meddelande" när den har klickat på "Skicka" via portlet "Web form". Det är ett kort meddelande som kan verka förvirrande, det är ofta inte ett "meddelande" de skickat till oss, utan kanske svar i en enkät eller tävling, eller synpunkter. Jag skulle vilja kunna lägga in ett anpassat svar för varje formulär så att besökaren känner sig förvissad om att allt har gått rätt till.

  • Jenny Uppsala
  • Jun 11 2020
  • Needs review
  • Attach files