Arena Ideas Portal

Ansvarstext tillagd vid Google translate

Eftersom det inte görs kundanpassningar i Arena Nova skulle vi önska att det i Nova kunde läggas till den ansvarstext i Google translate-rutan, som många med Arena Go har, texten: "Use Google to translate the website. We take no responsibility for accuracy of the translation". Besökare har påpekat flera konstiga översättningar, bland annat översätts namnen på våra bibliotek.

  • Kerstin Våge
  • Jul 14 2020
  • Needs review
  • Attach files