Arena Ideas Portal

Söksträng som länktyp

Idag kan man länka till URL, ankare i texten eller e-post. Vore fint att istället kunna lägga in sin sökning här istället för att göra sökningen, kopiera urlen (som dessutom får med en massa skräp) och klistra in.

  • Anna Schönborg
  • Sep 30 2020
  • Needs review
  • Attach files