Arena Ideas Portal

Kunna välja hämtställe för sina inköpsförslag i formuläret

Vi önskar en dropdown-meny där låntagare kan välja hämtställe i inköpsförslagsformuläret. När önskat media beställts och vi ska lägga reservation åt låntagaren skulle vi slippa kontakta låntagaren för att fråga var de vill hämta boken.

  • Kerstin Våge
  • Oct 26 2020
  • Needs review
  • Attach files