Arena Ideas Portal

Låntagare ändra kön på lånekontot

Vi har nyss gått en utbildning för att bli HBTQ-certifierat bibliotek. Utifrån det så upptäckte vi att låntagare inte själva kan välja att ändra kön när de är inloggade in på sitt lånekonto på bibliotekswebben. Det vore bra om det kunde vara ändringsbart för låntagare.

  • Anita Lindberg
  • Nov 10 2020
  • Future consideration
  • Attach files