Arena Ideas Portal

Reserveringer - tydeligere tilbakemelding til låner

Vi opplever at mange lånere dobbeltreserverer fordi de ikke forstår at reserveringen har blitt registrert.

Vi foreslår derfor at reserveringsknappen skifter farge etter at materialet er reservert og/eller at det kommer opp en beskjed, f.eks "Boken er reservert".

Vi ønsker også at låner skal få beskjed hvis hen forsøker å reservere noe som de allerede har reservert/står på venteliste på.

  • Ida Haaland
  • Feb 18 2021
  • Needs review
  • Attach files