Arena Ideas Portal

Bättre funktion för boktips

Om vi lägger ett boktips på startsidan är bara bokomslag, bokens titel och författare en klickbar länk för att se boktipset. Det uppfattas av användare som om den klickar där för att reservera boken. Inte tydligt att användaren ska klicka där för att läsa boktipset.

När du kommer till boktipset vill vi ha möjlighet att välja bort Liknande titlar samt kunna ta bort tillbaka pilen om vi väljer att visa alla boktips på samma sida.

Vi vill visa boktipsen mer som en blogg där de kan scrolla ner för att läsa, än att de måste klicka på varje boktips för att läsa. Det blir mycket klickande fram och tillbaka.

Ytterligare ett önskemål är att kunna länka boktips till posten, så att användaren kan läsa våra boktips när de fått upp boken i en sökning. Möjligheten fanns i Arena-artiklar

  • Cecilia Granström
  • Feb 22 2021
  • No action
  • Attach files