Arena Ideas Portal

Se barns lån i Arena

Foresatte som er koblet med barn bør få se barnas lån/profil når de logger inn i Arena. Mange brukte denne muligheten i MM3.
Referer til Jira-nr PLCB-5338.

  • Linda Rasten
  • Mar 3 2021
  • Future consideration
  • Attach files
  • Cecilia Granström commented
    13 Jul, 2022 07:59am

    Bör kunna ställas in på ålder så att de som är i tonåren kan tas bort från funktionen.