Arena Ideas Portal

Se lånekort som strekkode og ikke bare QR-kode

Lånere trenger at lånekortet kan vises som strekkode ved innlogging i Arena på mobil. På skjermen bør strekkoden vises øverst oppe i bildet. Utlånsautomater og innloggingsbokser til meråpent kan alltid lese strekkoder, mer sjelden QR, som er den nåværende muligheten. Lånere i Quria/Arena-bibliotek må nå bruke Bibliofil-innlogging (hvis de har) eller gå via Biblioteksøk for å få se strekkoden sin.

  • Marianne Selvik
  • Mar 3 2021
  • Planned
  • Attach files
  • Elin Bekkebråten Sjølie commented
    2 Sep, 2022 08:23am

    Veldig mange av våre lånere er vandt til å ha lånekort på mobil via Bibliofil-appen, og vi har behov for at lånekortet kan vises på mobil via app eller webside.