Arena Ideas Portal

Hanterbar URL för katalogposter

URL från Arenas katalogposter är mycket långa, över 1000 tecken. De är svårhanterliga, till exempel för delning av tips på sociala medier. Funktionen "tipsa" genererar en iofs hanterlig visning. Försöker man flytta länken som genererats i tipsafunktionen, förloras tyvärrden underliggande länken och det blir en ickelänkad textrad.

Libris har korta och lätthanterliga URL till posterna. Se bifogat exempel

  • Nadine Alvarado
  • Mar 16 2021
  • Planned
  • Attach files
  • Anna Schönborg commented
    19 Mar, 2021 12:10pm

    Ja! Det går att korta ner manuellt jättemycket så varför alla dessa tecken kring fasetter och dyl om man inte gjort något val? I katalogposterna ska det vara möjligt att länka till en specifik post utan att få med hela träfflistan, fasetter och annat bröte.