Arena Ideas Portal

Tydligare bekräftelse när formulär har skickats (inköpsförslag, fjärrlån)

Svarsmeddelandet som man får i Arena (Nova) när man har skickat in formulär (inköpsförslag, fjärrlån) är väldigt otydligt. Många blir förvirrade och förstår inte att formuläret har skickats.

  1. Många verkar förvänta sig att komma till en ny sida när formulär har skickats (eller att formuläret ska "försvinna" och ersättas av ett svar). I Arena rensas inte ens de ifyllda uppgifterna, vilket upplevs som förvirrande.

  2. Det dyker visserligen upp en liten svarstext på sidan om att meddelandet har skickats, men den texten är lätt att missa! Den lägger sig mellan rubriken och formuläret och i Arena Nova är den väldigt diskret. De flesta verkar behöva anstränga sig för att upptäcka meddelandet och andra missar det helt.

Det "händer" helt enkelt inget som tillräckligt tydligt bekräftar för användaren att meddelandet har gått i väg.

Hoppas att ni kan se över det!

Vänliga hälsningar

Maria Åsfält

Lunds stadsbibliotek


  • Maria Åsfält
  • May 3 2021
  • Needs review
  • Attach files