Arena Ideas Portal

Meddelande synligt i Arena vid åldersspärr

I Book-IT finns funktion för att lägga signal och spärra låntagare när låntagare fyller 18 år för att hen då ska skriva på eget låntagaravtal.
I Book-IT fungerar det, lägger man röd signal blir kontot spärrat och meddelande blir tydligt, men i Arena blir det spärr men det framgår inte varför. Enligt den funktionsbeskrivning som finns för Book-IT, "Barn blir vuxen" ska det även läggas meddelande i Arena och Book-IT PUB men det fungerar inte, har haft ärende hos Axiells support, SR00093685 och slutsatsen blev att det inte fungerar och att vi ska lägga utvecklingsönskemål här.

  • Inger Sundström
  • May 20 2021
  • Future consideration
  • Attach files