Arena Ideas Portal

Sista anmälningsdag för evenemang

Har önskemål om att man ska kunna lägga in en sista anmälningsdag på evenemang med onlineregistrering. Underlättar vid evenemang som det behöver köpas in saker inför, fixas fika till osv.

  • Emma Wahlberg
  • Jun 14 2021
  • Needs review
  • Attach files