Arena Ideas Portal

Aktivt cookie-godkännande för att följa lagkraven behövs

Idag följer nog ingen Arena lagkraven på cookie-godkännande. Det behöver fixas snarast. Användarna ska godkänna vilken nivå på cookies som denne tillåter (nödvändiga mfl).

  • Anna Schönborg
  • Sep 2 2021
  • Planned
  • Attach files