Arena Ideas Portal

Byt namn på fliken Mina uppgifter på Mina sidor

På Mina sidor har en av de tre övergripande rubrikerna namnet Mina uppgifter. Klickar på Mina uppgifter hittar man längre ner en underrubrik som heter likadant, d v s Mina uppgifter. Det är inte särskilt tydligt för användarna att det finns två rubriker på samma ställe med samma namn. Att varje bibliotek byter ut namnet på den ena rubriken är inte någon bra lösning, eftersom det ändå försvinner vid uppgraderingar av Arena Nova.

 • Josefin Wallin
 • May 25 2022
 • Planned
 • Attach files
 • Martina Edwardson commented
  13 Jul, 2022 08:00am

  Hej Josefin!

  Jag har lagt in önskemål om översättning av rubriken, så det kommer i en framtida version.

  Med vänlig hälsning,

  Martina Edwardson, Axiell