Arena Ideas Portal

Visa titel och författare på dynamiska listor

Vi önskar att det vore möjligt att ställa in i Arena nova så att titel och författare visas inunder omslaget på dynamiska listor lika som på gamla arenan. Vi har haft ett projekt för att lyfta fram lokala författare på webben, och när det är äldre titlar som saknar omslagsbilder blir listan med böcker helt intetsägande ifall titel och författare ej syns.

(se exempel: https://www.helgebiblioteken.se/hans-lidman, supportärende:SR00158101)

 • Maud Hast
 • Dec 14 2022
 • Needs review
 • Attach files
 • Errol Tanriverdi commented
  15 Mar 10:08am

  Det är ur en tillgänglighetssynpunkt helt vansinnigt att visa omslagen i dynamiska listorna utan tillhörande titel och författare. Många somn reagerat på det av våra användare. Götabiblioteken.

 • Martina Edwardson commented
  15 Dec, 2022 08:19am

  Hej Maud!

  Detta är planerat i en kommande version av Arena Nova. Då kommer titel och författare att komma med.

  Vill också passa på att göra lite reklam för Quria i detta fallet, där kan ni ladda upp egna omslagbilder till exempelvis just äldre lokal litteratur och på det viset få med omslagsbilder om de inte finns med hos omslagsbildsleverantörerna.


  Med vänlig hälsning,


  Martina Edwardson, Axiell