Arena Ideas Portal

Funktion för korta länkar i Arena

Ibland är det smidigaste svaret på en fråga från allmänheten att skicka dom en länk till våra Arena, där man länkar direkt till det efterfrågade materialet. Problemet är då att det kan bli väldigt långa länkar och har man otur så kan de brytas pga radbryningar osv. Alternativet är då att använda sig av en tjänst som Tinyurl eller bitly. Men om man gör det så stöter man på två andra problem, dels så skickar vi låntagaren till vår site via en annan site som troligen ligger i USA vilket teoretiskt kan medföra GDPR problematik. Dels så vet ju inte den vi mailar med om det är en säker länk hen trycker på, det kan ju vara frågan om någon form av nätfiske och hen kan ju inte utifrån en kort url säkerställa om vart länkningen går.

Slutsatsen blir att man borde implementera någon form av funktion i Arena som gör att man kan skapa kortlänkar från vår domän utan att behöva skicka besökaren dit via en annan tjänst.

Ombads av supporten att lägga upp det som utvecklingsförslag, ser ingen ideportal för Arena på supportsidorna så jag lägger det här på Övrigt istället.

 • Conny Odengrund
 • Jan 25 2022
 • Planned
 • Attach files
 • Admin
  Magdalena Olofsson (Axiell) commented
  25 Jan, 2022 01:55pm

  Hej Conny,

  Detta är planerat för att göras i Arena.

  Arena har en egen portal, https://axiellarena.ideas.aha.io/, jag har lyft över ärendet dit.

  Hälsningar

  Magdalena