Arena Ideas Portal

Behov for flere ulike åpningstider [Quria Discovery/Arena]

I dag kan vi kun skille på to ulike typer åpningstider som vises på hjemmesidene: Betjent og meråpent.

Vi har et sterkt behov for flere typer. Hos oss har vi ubetjent (det vil si at biblioteket er åpent og kan benyttes av alle, men personalet er ikke tilstede), betjent (personalet er tilstede), og etter hvert skal vi får meråpent (man må bruke lånekortet sitt som nøkkelkort for å kunne benytte biblioteket).

 • Elin Bekkebråten Sjølie
 • Oct 6 2022
 • Needs review
 • Attach files
 • Elin Bekkebråten Sjølie commented
  8 May 10:52am

  Rælingen bibliotek har også ulike typer åpningstider, som "ubetjent", "betjent" og "meråpent". Det er svært misvisende når hjemmesidene viser "meråpent" når biblioteket kun er "ubetjent", altså tidspunkt hvor alle, også barn, kan komme på biblioteket selv om personalet ikke er tilstede. Ved "meråpent" må man være over 18 år hos oss, og låse seg inn med lånekort og pin-kode.

 • Aleksander Kristung commented
  8 Nov, 2022 05:57am

  Vi trenger også flere typer da vi har hentepunkt "bibliotek i butikk", og dette er verken betjent eller meråpent, men kunne hete "hentepunkt" for eksempel. Kanskje det burde åpnes for et egendefinert felt.

 • Therese Engan commented
  2 Nov, 2022 12:37pm

  Det er mange bibliotek som operer med disse tre åpningstidstypene. Og det har visstnok tidligere vært mulig å også bruke selvbetjent men så ble dette tatt bort igjen. Jeg håper det blir mulig igjen!